Odprawy Exportowe

ECS – System Kontroli Eksportu (ang. Export Control System) jest wspólnotowym systemem obsługującym elektronicznie zgłoszenie wywozowe. Zapewnia automatyzację procedury wywozu i jej pełny monitoring. Umożliwia elektroniczne potwierdzenie wyprowadzenia towarów poza obszar celny Wspólnoty.

W ramach systemu ECS: