Logistyka – proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta. Działania logistyczne mogą obejmować (choć nie muszą się do nich ograniczać): obsługę klienta, prognozowanie popytu, przepływ informacji, kontrolę zapasów, czynności manipulacyjne, realizowanie zamówień, lokalizację zakładów produkcyjnych i składów, procesy zaopatrzeniowe, obsługę zwrotów, gospodarowanie odpadami, transport i składowanie.

Logistyka – w celu zapewnienia Państwu efektywnego zarządzania swoim towarem w naszym pakiecie usług logistycznych znajdziecie Państwo:

 • Obsługa handlingowa
 • Magazyn krajowy
 • Magazyn celny
 • Skład celny

 • Przygotowanie towaru do wysyłki
 • Przygotowanie kompletnych dokumentów transportowych
 • Dostawy do sieci handlowych, hurtowni, jednostek detalicznych, indywidualnych odbiorców
 • Wprowadzanie nowych produktów na rynek polski

 • Konsolidacja i dekonsolidacja ładunków
 • Konfekcjonowanie
 • Etykietowanie
 • Znakowanie
 • Kompletowanie zestawów promocyjnych
 • Paczkowanie
 • Paletyzowanie
 • Specjalne – co-packing, cross docking, skan SN i LOT
 • Przeładunk

Chętnie podejmiemy się przygotowania i realizacji indywidualnego projektu logistycznego na miarę Państwa potrzeb i oczekiwań w oparciu o nasze lub Państwa magazyny i niezależnie od lokalizacji.