info@dartlogistic.com

D Art Logistic ściśle przestrzega standardów ekologicznych i dobrych praktyk w zakresie zrównoważonej logistyki.

green_truck

W każdym miejscu naszej działalności rozumiemy wpływ, jaki łańcuch logistyczny wywiera na środowisko naturalne i dlatego mamy plan działania, jak ten wpływ zmniejszyć.

Stale monitorujemy:

  1. Ilość paliwa zużywanego przez nasze ciężarówki
  2. Terminowość i poprawność napraw sprzętu
  3. Właściwą utylizację olejów odpadowych i smarów
  4. Wykorzystywanie właściwego środka transportu
  5. Wymaganie raportów dotyczących powyższego od naszych podwykonawców.

Wyznaczamy cele w zakresie redukcji emisji poprzez coroczną aktualizację klasy ekologicznej naszej floty oraz zmniejszenie planu pustych przebiegów.


Stwierdzamy, że w naszej pracy pozostajemy w zgodzie z głównymi zasadami konwencji